Opisy szlaków

Spływy kajakowe Pilicą - opis szlaku, kilometraż

Pilica jest lewym dopływem Wisły o długości 325 km (dane IMGW), a w/g najnowszych obliczeń przy pomocy GPS dlugość jej wynosi 340 km. Wypływa z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej powyżej miasta Pilica. 2012 09 15 Pilica Zachwyca 238Przyrodniczo i krajoznawczo szlak rzeki jest bardzo atrakcyjny i dostępny dla kajaków przez cały rok aż od Żarnowca. Górna część szlaku jest dosyć trudna do płynięcia z uwagi na dosyć częstą zabudowę hydrotechniczną (jazy, progi, młyny, MEW) i związaną z tym dużą ilością przenosek. Indywidualnie możemy polecić Pilicę już od Żarnowca, grupowo od Szczekocin i Koniecpola, a najlepiej od Maluszyna, gdzie kończą się rzeczne przeszkody. Z grupą przyjaciół udało nam się kiedyś spływ na Pilicy rozpocząć bardzo wysoko, bo we wsi Wierbka zaraz za miastem Pilica. Nie polecam nikomu z tego miejsca startować, chociaż będąc już tam warto podjechać do źródeł rzeki powyżej miasta Pilica i zobaczyć skąd ona wypływa. Rzeką płynie się stosunkowo szybko, początkujący kajakarze dziennie mogą pokonać odcinek (ale od Maluszyna) ok. 30 km . Na pokonanie trasy od Maluszyna do Mniszewa powinniśmy przeznaczyć ok. 10 dni. Krajobraz rzeki Pilicy jest naturalnym terenem przyrodniczym i wypoczynkowym z licznymi zabytkami i bogatą historią. Kręte koryto rzeki tworzy wiele wysp, półwyspów, rozlewisk, pętli, łuków i zakoli. Wody rzeki posiadają nawet drugą klasę czystości. Pilica przepływa przez trzy parki krajobrazowe: Przedborski, Sulejowski i Spalski. W 1974 roku w wyniku przegrodzenia rzeki Pilicy i wybudowania betonowo-ziemnej zapory w Smardzewicach powstał na terenie woj. łódzkiego piękny Zalew Sulejowski - "morze" w środku Polski. Oprócz funkcji retencyjnej i energetycznej zbiornik jest wykorzystywany przede wszystkim w celach rekreacyjnych (wędkarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo, windsurfing, a od czerwca 2015 motorowodniactwo). Pilica posiada kilka interesujących dopływów takich jak: Luciąża, Drzewiczka, Czarna Maleniecka, Czarna Włoszczowska, Wolbórka, Krztynia, Biała Lelowska. Poniżej kilometraż szlaku rzeki Pilicy od Maluszyna do ujścia, czyli na odcinku na którym przede wszystkim organizujemy spływy kajakowe. Na naszej stronie ponadto autorskie opisy dopływów Pilicy i nie tylko.

Czytaj więcej: Spływy kajakowe Pilicą - opis szlaku, kilometraż

Spływy kajakowe Czarna Maleniecka - opis szlaku, kilometraż

Czarna Maleniecka zwana Czarna Konecką, Taraską jest dopływem Pilicy o ponad 90 km długości (W/G najnowszych pomiarów GPS) i pow. dorzecza 975 km2 IMG 2883Jej źródła leżą na Garbie Gielniowskim tak samo jak rzeki Drzewiczki najdłuższego dopływu Pilicy. Uchodzi do Pilicy powyżej Sulejowa na 163,7 km biegu tej rzeki. Wielokrotnie spiętrzona poruszała w Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym kołami wielu młynów, hut, kuźnic, fabryk narzędzi. Niekłań, Stąporków, Ruda Male­niecka, Maleniec, Machory, a zwłaszcza Sielpia są przykładami wciąż czynnych zwią­zków rzeki z gospodarką człowieka. Nadal napędza koła młynów i urządzeń mechanicznych, poi li­czne wzdłuż swojego biegu stawy i wypełnia zbiorniki zaporowe. W Rudzie Malenieckiej, Maleńcu i za Dąbrową są współcześnie pobudowane Małe Elektrownie Wodne. Czarna ma charakter rzeki tworzącej liczne meandry, płycizny, wyspy, rozlewającej się szeroko wśród łąk, a gdzie indziej podcinającej wysokie i porośnięte lasem brzegi. Dolina Czarnej wypełniona jest bujną roślinnością szuwarową, torfowiskową, łąkową, zaroślową i leśną, stanowiącą miejsce schronienia dla bogatej fauny, zwłaszcza ptaków.

Czytaj więcej: Spływy kajakowe Czarna Maleniecka - opis szlaku, kilometraż

Spływy kajakowe Luciąża - opis szlaku, kilometraż

Luciąża, Lucięża, Bogdanówka, lewy dopływ Pilicy o długości 48,7 km i pow. dorzecza 766 km². Płynie ze Wzgórz Radomszczańskich, gdzie początek jej daje kilka strumyków spływających na północ w pobliżu wsi Przerąb i Rzejowice. Na odcinku kilku kilometrów koło Trzepnicy, Luciąża płynie głęboką doliną wśród lesistego krajobrazu, a następnie  szeroką doliną na Równinie Piotrkowskiej. Na rzece tej na terenie gmin Gorzkowice, Łęki Szlacheckie i Rozprza  został utworzony w 1998 r. zbiornik retencyjny „Cieszanowice”. Zbiornik o powierzchni ponad 200 ha jest miejscem dla rozwoju turystyki, rekreacji i sportów wodnych. Od kilkudziesięciu lat prowadzone w rzece melioracje, uczyniły z niej w całym prawie biegu prosty kanał, poprzegradzany progami, jazami i zastawkami. Dopiero za wsią Milejów, na prawym brzegu pojawiają się sosnowe kompleksy leśne. Ostatnie 8 km biegu rzeki to malowniczy krajobraz i przełom, z wysokim piaszczystym brzegiem. Za mostem w Kłudzicach dopłyniemy do pięknego zakola tzw. przez nas „złotego oka” Luciąży. Luciąża wpływa do Pilicy nieco poniżej Sulejowa koło dawnej osady młynarskiej Murowaniec, gdzie jeszcze w 1970 r. stał cysterski młyn.

Czytaj więcej: Spływy kajakowe Luciąża - opis szlaku, kilometraż

Spływy kajakowe Drzewiczką - opis szlaku

Drzewiczka jest prawobrzeżnym dopływem Pilicy o dł. ponad 90 km (w/g najnowszych pomiarów GPS) i powierzchni dorzecza 1089,9 km2. Źródła swe bierze w okolicach wsi Ruski Bród, w lasach wzgórza Garbu Gielniowskiego.skarby Pilicy

Płynie przez Petrykozy, Opoczno, Drzewicę, Odrzywół i uchodzi do Pilicy na wprost Nowego Miasta nad Pilicą. Z uwagi na szybki miejscami nurt, trochę bystrzy, parę progów i różną liczbą zwalonych drzew (w zależności od pory roku i pracowitości bobrów) jest następnym z dopływów Pilicy, który po wprawkach na Luciąży i Czarnej Malenieckiej można i trzeba przepłynąć. Uważam, że Drzewiczka ma wysokie walory przyrodniczo-krajoznawcze i jest najpiękniejszym dopływem Pilicy, na który z przyjemnością można zabrać przyjaciół. Rzeka ta zadziwi nas na odcinku od Drzewicy do Nowego Miasta, meandrując sosnowymi borami, niżej położonymi łąkami zalewowymi z trzcinowiskami, bagnami i szuwarami wzbogaconymi kępami wierzb. Obszar doliny rzeki jest bogaty faunistycznie, gniazduje tutaj 140 gatunków ptaków, można tutaj spotkać m.in. zimorodka i czaplę. Polecam autorski opis szlaku kajakowego rzeki Drzewiczki i kilometraż od Drzewicy do ujścia.

Czytaj więcej: Spływy kajakowe Drzewiczką - opis szlaku

Spływy kajakowe Rawką - opis szlaku, kilometraż

        Rawka (zwana również Bolimówką), jest prawym dopływem Bzury i w/g najnowszych pomiarów GPS rzeka ma 115 km. Na Traseo.pl jest opublikowanych przeze mnie 8 tras rzeką Rawką od źródeł do ujścia. Trasy.  Jej walory krajobrazowe i przyrodnicze czynią ją szczególną w skali Polski środkowej. Warte podziwiania jest nie tylko geomorfologicznie ukształtowane koryto rzeki, ale i cała dolina. Szczególnie urokliwe są tereny w okolicy miejscowości Doleck, Suliszew, Kamion, Budy Grabskie.Płynie przez Wzniesienia Łódzkie, Wysoczyznę Rawską i Równinę Łowicko-Błońską. Źródłowy odcinek rzeki składa się z dwóch strug, które łączą się w jedno koryto w okolicach Kochanowa, skąd Rawka płynie aż do Rawy Mazowieckiej w kierunku wschodnim, zataczając szeroko łuk na południe, a po minięciu miasta Rawa Mazowiecka rzeka zmienia kierunek i płynie na północ. W wyniku procesów denudacyjnych wykształciły się tu liczne boczne – krótkie, ale dość głębokie – dolinki o charakterze wąwozów, urozmaicające krajobraz zwłaszcza na odcinku do wsi Kamion. Dalej Rawka przepływa przez kompleks lasów Puszczy Bolimowskiej, a poniżej wsi Bolimów przez bezleśną wysoczyznę. Uchodzi do Bzury, poniżej Kęszyc.
         Dolina Rawki to zjawisko odosobnione na Mazowszu i niezwykłe w tej części kraju. Naturalny bieg koryta rzecznego o licznych meandrach i starorzeczach, wysepki i łachy w nurcie o zmiennej głębokości, zwarty kompleks Puszczy Bolimowskiej – czynią z samej rzeki i jej okolic malowniczy krajobraz. Z tego powodu od 1983 r. Rawka poddana została ochronie rezerwatowej na całej długości swojego biegu. Ochronie podlegają: rzeka oraz tereny pobrzeżne do 10 m w głąb lądu, wybrane starorzecza, torfowiska i podmokłe łąki oraz ujściowe odcinki trzech dopływów leśnych: Rokity, Korabiewki i Grabinki. Rozciągnięta po obu stronach rzeki Puszcza Bolimowska o powierzchni dochodzącej do 10 tysięcy ha to współcześnie największy po Puszczy Kampinoskiej zwarty obszar leśny w okolicach Warszawy.
         Warte obejrzenia tutaj są liczne zabytki kultury (dwory, parki, stare chaty, kościoły, kapliczki, itp.) oraz świadectwa burzliwej historii Polski (cmentarze wojskowe, pozostałości okopów, fortyfikacji, itp.).Ten malowniczy teren ze względu na swoje walory cieszy się dużym uznaniem wśród tych, którzy przemierzają go: pieszo, konno, rowerem czy też spływają kajakami wraz z nurtem rzeki. Spławne dopływy to Chojnatka wpadająca poniżej Suliszewa, Krzemionka z ujściem w Garłowie i Białka wpływająca do Rawki poniżej mostu w Wołuczy. Są to rzeki urokliwe i na wielu odcinkach malownicze, płynące w swoim naturalnym korycie. Eksplorowaliśmy je na ogół w kilka osób z uwagi na dużą ilość przeszkód wymagajacych sprawnego ich pokonywania. Opisy i albumy z tych rzek w firmowej i klubowej galerii. Pod tym linkiem znajduje się nasz unikatowy album zdjęć rzeki Rawki.

Najładniejsze trasy Rawką to:
Kurzeszyn - Nowy Dwór - Doleck (16 km)
Doleck - Suliszew - Kamion (11 km)
Kamion - Budy Grabskie (12,4 km)
Budy Grabskie - Bolimowska Wieś (17,5 km)

       W internetowym konkursie na Rzekę Roku 2014 zwyciężyła Rawka. Oczarowała ona ogromną cześć głosujących internautów, którzy oddali na nią 7403 głosy.
       Do konkursu została zgłoszona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

Czytaj więcej: Spływy kajakowe Rawką - opis szlaku, kilometraż

Spływy kajakowe Wolbórka - opis szlaku

Wolbórka to najpóźniej eksplorowany przez nas bo w lipcu i wrześniu 2008 roku interesujący, lewy dopływ rzeki Pilicy. Rzeka o długości 48,8 km źródła swe bierze w lasach koło Tuszyna blisko trasy Łodź - Katowice. Płynie przez Wzniesienia Łódzkie i Równinę Piotrkowską, aby wpłynąć do Pilicy poniżej Tomaszowa Mazowieckiego. Lipcowa aura i niewiadoma ilość wody w rzece powodują naszą ciekawość na wyjazd do Będkowa i przepłynięcie naszego ostatniego zaplanowanego dopływu Pilicy. Szlak Wolbórki jest łatwy, ale uciążliwy o czym przekonaliśmy się sami płynąc przez 8 godzin 24 km. Ostatnie 6 km do ujścia przepłynąłem z Radkiem 2 m- ce później 27 września 2008 i powtórzyliśmy cały odcinek następnego dnia.
Wolbórka to szlak na znakomity survival do pokonania najlepiej kajakami polietylenowymi, ale pod okiem instruktorów. Uregulowane koryto posiada dużą ilość jazów, zastawek i progów, dzięki czemu woda w tej rzece się utrzymuje. Może służyć do wprawek kajakowych przed trudniejszymi, zwałkowymi i górskimi rzekami.
Dla mało doświadczonych kajakarzy trasa na 2 dni pod warunkiem wcześniejszego pływania i opanowania sztuki na różne sposoby wsiadania i wysiadania z kajaka. Satysfakcją dla wszystkich będzie spłynięcie minimum 8 niewielkich progów, a i kilkunastu, jeżeli umiejętności i sprzęt na to pozwolą. Uważam, że jest to najtrudniejszy szlak ze wszystkich dopływów Pilicy, ale tak jak na pozostałych rzekach można się wyciszyć i poczuć cząstką otaczającej przyrody.

Czytaj więcej: Spływy kajakowe Wolbórka - opis szlaku

Spływy kajakowe Bzurą - opis szlaku

Bzura - rzeką dla każdego turysty 

Długość rzeki 166 km
Długość szlaku kajakowego ok. 150 km 
Polecane miejsca rozpoczęcia i zakończenia spływów: Łowicz, Patoki, Kozłów Szlachecki, Sochaczew, Kamion, Wyszogród
Walory turystyczno krajoznawcze Łęczyca – Zamek Królewski Kazimierza Wilkiego
Witkowice – miejsce upamiętniające Bitwę nad Bzurą
Kolegiata w Łowiczu
Kościół gotycki w Kozłowie Biskupim
Ruiny zamku w Sochaczewie
Dopływy (najważniejsze) Mroga, Rawka, Skierniewka, Pisia, Utrata, Ochnia
Opis rzeki
Bzura jest rzeką nizinną o łagodnym nurcie, bardzo łatwą dla osób rozpoczynających przygodę z kajakami. Bierze swój początek w Lesie Łagiewnickim w granicach Łodzi i przepływa przez takie miasta jak: Zgierz, Ozorków, Łęczycę, Łowicz, Sochaczew. Wpada do Wisły na wysokości Wyszogrodu. Rzeka nie posiada budowli hydrotechnicznych MEW, progów, jazów i zastawek dlatego też nie ma na niej przymusowych przenosek. Pomimo swojego łagodnego posiada odcinki o szybszym nurcie, a za Kozłowem Szlacheckim przy niskim stanie wody można natrafić na wystające z koryta rzeki głazy.  Dzięki zaangażowaniu władz lokalnych i stowarzyszeń, rzeka wcześniej niedoceniana staje się coraz bardziej atrakcyjna dla kajakarzy.
Polecamy:

Bzurą – szlakiem Nieśmiertelnych 

Trudność szlaku

łatwy

Rzeka:

Bzura

Start:

Sochaczew

Zakończenie:

Witkowice/Kamion/Wyszogród

Długość:

19 km/30 km/32 km

Czas spływu:

4 – 6 godz.

Ilość przenosek stałych:

brak

Preferowany sprzęt:

kajak 1-2 osobowy

Minimalna liczba uczestników

8

Opis trasy.

Spływ Bzurą na tym odcinku to spotkanie z bogatą historią tego regionu. Przed spływem warto zwiedzić Muzeum Ziemi Sochaczewskiej oraz ruiny zamku książęcego, u podnóża którego rozpoczynamy spływ. Płynąc, mijamy po drodze miejsce największej bitwy kampanii wrześniowej z 1939r. oraz most w Witkowicach – miejsce przepraw polskich armii. Bzura na tym odcinku jest rzeką łagodną. Na trasie spływu i to na samym początku pojawiają się nieliczne, uzależnione od poziomu wody utrudnienia: bystrza, wystające głazy. Spływ kajakiem szlakiem Nieśmiertelnych pozwala na poznanie licznych miejsc pamięci narodowej z jednoczesnym obcowaniem w krajobrazie mazowieckich pól i łąk.

Albumy w galerii: 
https://plus.google.com/photos/118066625426768847780/albums/6084559641723240737

 https://plus.google.com/photos/118066625426768847780/albums/6090116994535076785

Spływy kajakowe Sztoła - opis szlaku, kilometraż

Tajemnicza rzeka o nominalnej długości 13,4 km i powierzchni dorzecza 153,8 km². Górny, naturalny odcinek cieku zaginął w leju depresyjnym kopalni „Pomorzany”, a wodę współcześnie pobiera ponownie z rzeczki o dźwięcznej nazwie „Baba” dopiero od skraju miasta Bukowno. Baba płynie z Olkusza, gdzie jej naturalne koryto także wody nie posiada, a ta zjawia się dopiero jako odwodnienie wspomnianej kopalni „Pomorzany”, a więc może także ze źródłowego, naturalnego odcinka Sztoły? Takie hydrograficzne perpetuum-mobile. Ale jak doszło do istniejącego stanu rzeczy?  

Czytaj więcej: Spływy kajakowe Sztoła - opis szlaku, kilometraż

Spływy kajakowe Wartą - mapy, kilometraż

Warta licząca 808 km to trzecia pod względem długości rzeka w Polsce. Swoje źródła ma na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej, a wodny szlak Warty w woj. łódzkim liczy 215km.
Turystów zachwycą malownicze widoki Załęczańskiego Parku Krajobrazowego oraz Międzyrzecza Warty i Widawki. Proponujemy spływy kajakowe od Częstochowy do Uniejowa, a odcinek Ważne Młyny - Kule - Działoszyn - Krzeczów - Osjaków pozostawi niezapomniane przeżycia. Dla eksploratorów żądnych wrażeń, lubiących pokonywanie przeszkód proponujemy spływ Wartą rozpocząć prawie od źródeł, niedaleko Kromołowa i poznawać ładne dopływy Warty jak Kocinka, Widawka, Wiercica, Liswarta...
Poniżej skany map autorstwa Marka Lityńskiego.

Czytaj więcej: Spływy kajakowe Wartą - mapy, kilometraż

Spływy kajakowe Nida

Opis z przewodnika autorstwa Marka Lityńskiego. Zachęcamy do zapoznania się z całym przewodnikiem.

Czytaj więcej: Spływy kajakowe Nida

PrzystańRzeki
Uwaga! Zapraszamy na naszą nową stronę: www.amber.travel
www.amber.travel Zapraszamy! Wiele nowości!
Już niedługo www.amber.travel całkowicie zastąpi www.przystan.tm.pl.